przeglądy rejestracyjne Kraków

Zapraszamy na przeglądy rejestracyjne do Podstawowej Stacji Kontroli Pojazdów A, B, T.

Nie musisz pamiętać o przeglądzie! Przypominamy o zbliżającym się terminie kilka dni wcześniej.

Dane adresowe:

Auto Robot System s.c.
30-864 Kraków, ul. Mała Góra 55
Prowadź GOOGLE MAPY

Godziny pracy:

Poniedziałek-Piątek: 8°°- 18°°

Sobota: Zamknięte

Umów wizytę

Tel: 12 658 44 24

wew: 23

Zapraszamy do Podstawowej Stacji Kontroli Pojazdów A, B, T na przeglądy rejestracyjne i

badania techniczne pojazdów do 3,5 t DMC.

A – motocykle i motorowery,

B – pojazdy sam. o DMC do 3,5t ( bez gazu i z gazem, 4×4 oraz powypadkowe), z wyłączeniem

motocykli i motorowerów,

T – ciągniki rolnicze.

Posiadamy wykwalifikowaną kadrę pracowniczą oraz wysokiej klasy urządzenia techniczne do przeprowadzania badań diagnostycznych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie potwierdzone gronem zadowolonych klientów.

Wykonujemy badania okresowe pojazdów oraz badania techniczne stanu pojazdu.

Dane osobowe pobrane podczas Państwa wizyty w Auto Robot System s.c. traktujemy jako poufne i przetwarzamy zgodnie z przepisami prawa.

TABELA OPŁAT ZA BADANIA TECHNICZNE POJAZDÓW – CENNIK

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r.

w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów

oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów

(Dz.U. nr 223 z dnia 14 października 2004 r., poz. 2261 z późniejszymi zmianami)

Cennik obowiązuje od 29.10.2004 r.

Lp.

Wyszczególnienie

Opłata w zł
(zawiera podatek od towarów i usług VAT)

1

Okresowe badanie techniczne:

1.1

motocykl, ciągnik rolniczy

62,00

1.2

samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż
15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w.

98,00

1.15

pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne)

63,00

1.22

Motorower

50,00

1.23

pojazd wolnobieżny wchodzący w skład kolejki turystycznej

62,00

2

Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie:

2.1

skuteczności i równomierności działania hamulców

20,00

2.4

ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania

14,00

2.5

połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów
w zawieszeniu

20,00

2.6

toksyczności spalin

14,00

2.7

poziomu hałasu

20,00

2.8

geometrii kół jednej osi

36,00

2.9

działania amortyzatorów jednej osi

14,00

2.10

wszystkich innych usterek łącznie

20,00

4

Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia,
że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:

4.1

określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu)

20,00

4.2

po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)

94,00

4.3

dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym

51,00

5

Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę
w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:

5.1

co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych

20,00

5.2

po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)

94,00

6

Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu:

6.2

który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa
(za warunki dodatkowe)

42,00

6.6

do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego
(za warunki dodatkowe)

48,00

6.9

– skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji

60,00

– skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu jeżeli
z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on
w wypadku drogowym, lub narusza wymagania ochrony środowiska

94,00

6.10

w którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenia elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego

94,00

7

Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów:

7.1

prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy

35,00